Co nás čeká ...

26.03.2024

Prázdninový provoz družiny

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY SE NEUSKUTEČNÍ Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ.

Vážení rodiče,

chceme Vám opět nabídnout možnost prázdninového provozu družiny, a to v týdnu od 1.7. - 5.7.2024 (5.7. – státní svátek)

Podmínky:

  • Provoz v tomto týdnu bude od 7:00 hodin - 16:00 hodin.
  • Přednost má již přihlášený žák do školní družiny.
  • Školné se bude hradit na účet školy a to 120,- Kč dle pokynů paní vychovatelky.
  • Stravné: Děti si budou nosit svačinu, oběd zajištěn ve škole a to 65,- Kč/den.
    Celkem: 260,- Kč - platby dle pokynů vedoucí školní jídelny.
  • Musí být přihlášeno 10 a více žáků, aby družina byla v provozu a budeme naplňovat do počtu 20 žáků.
  • Pokud budete mít o družinu zájem, přihlaste své dítě(děti) co nejdříve paní vychovatelce O. Bartoňové na telefonní číslo: 702 160 598
  • Pokud se počet naplní, další děti již z organizačních důvodů nemůžeme přijmout.

Děkujeme za pochopení.

02.05.2024

ŠD - čarodějnické odpoledne

Dne 30.4. jsme měli ve ŠD čarodějnické odpoledne. Děti přišly v čarodějnických kostýmech předvádět kouzla, vařit čarodějnický lektvar a vyrobit si čarodějnické sushi. Odpoledné plné zábavy jsme zakončili diskotékou.
30.04.2024

Čarodějnický den

V úterý 30. dubna probíhal v naší škole Čarodějnický den. Děti přišly oblečeny v kostýmech a celá výuka byla zaměřena na toto téma. Žáci 4. a 5. ročníku odjeli do Kulturního domu Josefa Suka na divadelní představení ZUŠ Sedlčany „ Náš Tom“, které se jim velmi líbilo. Čarodějnický program dále pokračoval ve školní družině.
30.04.2024

Den Země 2024

22. dubna slaví celý svět už od roku 1970 Den Země. Naše planeta slaví svátek a je potřeba si připomenout, jak důležitá je péče o okolní životní prostředí. Měli bychom se zaměřit na ekologii, tedy na ochranu životního prostředí, abychom měli kde žít i v budoucnosti. V naší škole jsme si svátek naší planety připomněli v pondělí 29. 4. Všechny ročníky zpracovávaly dané téma a na závěr žáci svoji práci prezentovali ostatním. Závěrečné prezentace se zúčastnily i děti z mateřské školy, které všem názorně předvedly pohádku o třídění plastů. Školáci svá témata zkoumali již podrobněji a hledali odpovědi na otázky, které se týkají ochrany životního prostředí. Prvňáci měli téma Přání Zemi, druháci Voda, samá voda, třeťáci Odpady a kam s nimi, čtvrťáci Zachraňme les a páťáci Ekokodex. Všem se práce velmi podařila a celý projekt určitě přispěl k připomenutí důležitosti ochrany naší planety.

Markéta Sedláčková