Základní škola - menu

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

« Stránka 1 z 8 »

19.03.18 - „Růže pro Marii Š.“

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se naši žáci 5. ročníku zúčastnili v Městské knihovně v Sedlčanech přehlídky souborů „Růže pro Marii Š.“ Předvedli ukázku z připravovaného divadelního představení (NE)SPLNĚNÁ PŘÁNÍ, které vzniklo dle předlohy knih Aleny Kastnerové O líné babičce a O nevyřáděném dědečkovi. Roli babiček skvěle zvládly Anna Magdalena Kosová a Denisa Hlaváčková, v roli dědečka zazářil Mikuláš Holeček a další naši herci: Inka Potočová, Josef Stuchlík, Matyáš Hrstka, Barbora Žižková a Martina Hrbková, ztvárnili na jedničku ostatní postavy příběhu. BLAHOPŘEJEME: neboť soubor si odnesl dva diplomy: první za jiný pohled na stáří, propojení textu, hudby a tance a diplom nejcennější: cenu diváků.

Celé divadelní představení plné humoru, písniček a tance uvidíte na konci školního roku.

12.03.18 - Sběr papíru

Sběr papíru probíhá tento týden a v příštím týdnu do úterý 20. 3. 2018.

05.03.18 - Březen 2018

PODĚKOVÁNÍ: Ani letos nechyběla bohatá a velmi pěkná tombola na Dětském maškarním karnevalu. Rádi bychom velmi poděkovali všem rodičům, kteří přispěli do tomboly pěknými hodnotnými cenami a také našemu sdružení důchodců za finanční částku 1 000,- korun.

Blíží se zápis dětí do 1. ročníku ZŠ a my děkujeme všem rodičům, kteří se k nám se svými dětmi chystají. Škola je důležitou součástí života obce a těší nás, že si rodiče váží toho, že v naší obci škola je a využívají výhod, které nabízí. Děti tak plynule mohou pokračovat ve vzdělávání, které získaly v naší mateřské škole.

Těšíme se na vás!

Krásné velikonoční svátky plné jarního sluníčka, zdraví, štěstí, pohody a lásky

Vám všem se srdce přejí

všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

13.02.18 - Maškarní karneval 7.2.2018

Ve středu 7. února se uskutečnil maškarní karneval v Hostinci „Na Nový” pořádaný ZŠ a MŠ Dublovice. Jako každým rokem, tak i letos, byly všechny masky odměněny sladkostmi. Všichni návštěvníci karnevalu mohli hlasovat o nejzajímavější a originální masce. Po vyhodnocení dostaly masky pěkné ceny.

Paní učitelky z MŠ připravily pro děti zajímavou soutěž, při které hledaly poslepu sladké překvapení a odstřihávaly ho nůžkami.

Ani letos nechyběla bohatá a velmi pěkná tombola. Rádi bychom velmi poděkovali všem, kteří přispěli do tomboly pěknými hodnotnými cenami a také našim dublovickým důchodcům za finanční částku 1 000,- korun.

Karneval se vydařil, všichni si zatančili na pěkné písničky od pana Hochmaula a občerstvili se v hostinci.

VŠEM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!!!

02.02.18 - Únor 2018

Děti z mateřské školy i nadále navštěvují každý pátek saunu.

Přejeme Vám všem krásné „zimní“ dny.

03.01.18 - Leden 2018

Jsme rádi, že škola obdržela dotaci na zabezpečení vchodu do mateřské školy a školní družiny, které bude v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti. Obsahem projektu je nově zabezpečit vchod do MŠ a ŠD. Dveře budou zabezpečeny elektrickým zámkem a kamerou, třídy pak budou vybaveny videotelefony.

Do roku 2018 Vám všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání.

« Stránka 1 z 8 »