Základní škola - menu

Přírodovědný kroužek

Školní projekty

Ekoškola

Aktuality

03.01.18 - Leden 2018

Jsme rádi, že škola obdržela dotaci na zabezpečení vchodu do mateřské školy a školní družiny, které bude v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti. Obsahem projektu je nově zabezpečit vchod do MŠ a ŠD. Dveře budou zabezpečeny elektrickým zámkem a kamerou, třídy pak budou vybaveny videotelefony.

Do roku 2018 Vám všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání.

04.12.17 - Školská rada

Dne 30. listopadu 2017 byla zvolena členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků paní Jaroslava VONDROVÁ a to na období 2017 - 2020. Jako náhradník byla zvolena paní Jana STUCHLÍKOVÁ.

01.12.17 - Prosinec 2017

Vánoční prázdniny ZŠ: od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018.
Vyučování začíná ve středu 3.1. 2018

Mateřská škola přerušuje provoz od 23.12.2017 a zahájí provoz také 3.1.2018.

Školní jídelna přerušuje provoz a nevaří se od 23.12.2017 – do 2.1.2018.
Provoz je opět zahájen až 3.1.2018

Měli bychom usínat s dobrým pocitem, že se něco důležitého stalo, že ten den měl smysl, že jsme něco nového pochopili či vykonali, že jsme svět něčím zajímavým obohatili, nebo že svět něčím obohatil nás. (Václav Havel)

Přejeme Vám všem klidný adventní čas a krásné Vánoce.

Děti, žáci a zaměstnanci MŠ a ZŠ Dublovice

Free Stock Photo: FreePhotos.com

15.11.17 - Martinská slavnost

Ve čtvrtek 9. listopadu jsme v naší škole oslavili svátek sv. Martina. V dopoledním projektu žáci pracovali na zadaných úkolech. První ročník vyráběl koně pro Martina a zpíval si o koníčcích písničky. Druháci hledali pranostiky, které se k tomuto období vztahují. Žáci třetího ročníku pověst o Martinovi vytvořili jako kreslený příběh. Čtvrťáci hledali rozdíly mezi náboženstvím pohanským a křesťanským. Pátý ročník připravil dramatizaci celé pověsti. Čtvrtou vyučovací hodinu proběhla prezentace projektu před dětmi z naší mateřské školy.

Odpoledne nám paní kuchařky za pomoci páťáků upekly výborné martinské rohlíky. Ve čtyři hodiny odpoledne se sešli před školou žáci naší školy, děti z mateřské školy i rodiče, ale i další veřejnost. Rozdali jsme rohlíčky, žáci pátého ročníku všechny přivítali a předali paní ředitelce symbolické světlo a teplo na zimu. Všechny ročníky předvedly veřejnosti svoje prezentace školního projektu.

Seřadili jsme se do průvodu, který vedl Mikuláš Holeček, pro tento den sv. Martin. Za Martinem kráčeli bubeníci a děti v kostýmech. Za bubnování a hlasitého zpívání se celý průvod odebral Na Kameny, kam přijel sv. Martin na svém krásném koni. Několikrát objel louku dokola a pak mečem ukázal směr, kde byl ukrytý poklad. Poklad plný dobrot našli Patrik Hůlka a Bětka Měchurová.

Děkujeme všem, kteří s námi prožili hezký podzimní navečer.

06.11.17 - Respektování jiných lidí a jejich názorů

V pondělí 30. října do naší školy přijel pan Zdeněk Zaoral se svým psem Sorbonem. Děti z MŠ dostaly psí školení o chování, s pejskem seseznámily a viděly, jak svého pána poslouchá a jak reaguje na jeho pokyny. Žáci ZŠ velmi pěkně spolupracovali při programu „Respektování jiných lidí a jejich názorů.“ Za odměnu si se Sorbonem zahráli na školní zahradě fotbal a dozvěděli se zajímavosti o jeho výcviku.
Fotografie z akce naleznete zde.

02.11.17 - Listopad 2017

Každý pátek dopoledne děti z MŠ navštěvují saunu.

20.10.17 - Sběr papíru

Sběr papíru proběhne v týdnu od 30. 10. do 3. 11. 2017.

20.10.17 - Drakiáda

V úterý 17.10. se konal „NA KAMENECH“ další ročník drakiády. Sešlo se zde kolem 60 dětí a rodičů. Po přivítání dostaly všechny děti bonbóny. Ten, kdo si přinesl vlastnoručně vyrobeného draka, byl odměněn sladkou odměnou. Než začaly děti pouštět draky, zahrály si pohybovou hru v lese. Hledaly a skládaly obrázky draků jako puzzle. A potom hurá pouštět. Letos bohužel bylo celkem bezvětří, ale sluníčko svítilo jako v létě. A tak podzimní odpoledne se vydařilo a draci za vydatného běhu také vzlétli ke sluníčku. Kdo už byl unavený, šel opékat špekáčky a chléb. Tak draci, za rok zase na shledanou!

06.10.17 - Dravci a sovy

V pátek 6. 10. se žáci základní školy i děti z mateřské školy zúčastnili naučného programu environmentálního vzdělávání „Dravci a sovy“. Program probíhal na školní zahradě a zaujal úplně všechny. Viděli jsme několik exemplářů ptačích lovců, seznámili jsme se s jejich životem a upřesnili jsme si některé pověry a mýty, které se o nich tradují, např. že sova přes den nevidí. Dozvěděli jsme se základní údaje o tom, kde který pták žije, čím se živí a mnoho dalších zajímavostí z jejich života. Celý výklad byl velmi srozumitelný a zábavný, někteří si také vyzkoušeli bezprostřední kontakt s dravcem (přílet na ruku nebo zastávku na hlavě). Jak se nám program líbil, můžete vidět ve fotogalerii.

04.10.17 - Vytrvalostní běh

Ve středu 4. 10. 2017 se naší žáci zúčastnili vytrvalostního běhu na stadionu Taverny v Sedlčanech. Po vydatném úterním lijáku se počasí umoudřilo, na závodníky z deseti okolních škol vysvitlo i sluníčko. Naše děti bojovaly v několika kategoriích - běh 500m (Zuzana Hochmaulová, Barbora Vitulová) , běh 800m (Filip Švec, Jan Rýdl,Barbora Žižková) a běh 1000m (Daniel Vondra, David Mondryk, Matěj Mašek). Všem zástupcům naší školy děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

26.09.17 - Říjen 2017

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ZA ROK 2016/17 - SBĚR PAPÍRU – RELMA DOBŘÍŠ
Cena za nejlepší průměr na jednoho žáka: 3. MÍSTO: ZŠ Dublovice

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají ve sběru papíru!


20.9. – proběhlo vítání podzimu

Ve středu 20. září děti z naší mateřské školy spolu s prvňáčky přivítali podzim.

Žáci 1. ročníku vyrobili pro děti z MŠ krásné okénko do podzimu a ráno jim svoje dárky předali. Pak se vydali vyznačit cestu barevnými fáborky, která vedla až Na kameny. Schovávali dětem z MŠ lístečky s úkoly o podzimu, pak i poklad a sami sebe. Úkoly děti splnily, poklad s medailemi a s lízátky našly a našly i prvňáčky. Společně si opekli vuřty a zahráli si hry. Písničkami a básničkami přivítali krásné období v roce - podzim. I sluníčko nás obdařilo svými paprsky. Všem bylo hezky a společně jsme strávili pěkné dopoledne.

říjen 2017:

EKOŠKOLA

Zapojili jsme se do mezinárodního programu Ekoškola, kdy „ekoškoláci“ ovlivňují svoji školu a tím se učí ovlivňovat i svět kolem sebe. Hlavním cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí. Taková Ekoškola má svůj Ekotým, který nad vším bedlivě bdí a změny organizuje. Cílem školy je získat mezinárodní titul Ekoškola.

SBĚRY

Naše škola se zapojuje do sběru různých surovin, ať je to papír, pet víčka, hliník, rostlinný olej, elektrozařízení, baterie, pomerančová a citronová kůra, byliny - vše podrobně najdete opět na našich stránkách.

18.09.17 - Oznámení

V pátek 29.9.2017 podle § 24 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlásila ředitelka školy

ředitelské volno pro žáky ZŠ Dublovice z organizačních důvodů.

V tento den bude také přerušen provoz ve školní družině, v mateřské škole a ve školní jídelně.

Mgr. Věra Burianová
ředitelka školy

11.09.17 - Sběry ve školním roce 2017/2018


Bližší informace - p. uč. Markéta Sedláčková.

05.09.17 - Září 2017

4. září 2017 v 8:00 hodin – proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku 2017/2018 za účasti starosty obce, pana Ing. Otakara Jeřichy.

Do 1. ročníku jsme přivítali 8 prvňáčků.

V tomto školním roce bude naši základní školu navštěvovat 46 žáků.

Školní družina: O. Bartoňová

Školnice: O. Procházková, uklízečka: J. Schimanová

V mateřské škole je zapsáno 44 dětí ve dvou smíšených třídách.

Školnice: I. Jeřichová (zástup za Z. Doležalovou), uklízečka: M. Čiháková

Ve školní jídelně se stravují děti z MŠ, žáci ZŠ, všichni zaměstnanci a vaříme také pro cizí strávníky.

Vedoucí ŠJ: I. Stieranková (zástup za P. Zoubkovou), hlavní kuchařka: E. Wágnerová, kuchařky: J. Čermáková, M. Čiháková

Připravujeme:

Tak a máme tu zase ten krásný začátek. Na začátku je přeci všechno tak nové a báječné.

Přejeme si, aby nový školní rok bylzajímavý a úspěšný pro všechny naše žáky, učitele i ostatní zaměstnance školy. Abychom chodili do naší školy rádi, těšili se na sebe, na společnou práci a na společná setkání.

Tak ať se všem daří!

25.08.17 - Nabídka práce

Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram přijme od 1. září 2017 na školní rok 2017/2018 kvalifikovanou učitelku na 1. stupeň ZŠ a to na zkrácený úvazek: 0,182

Praxe v základní škole na 1. stupni je výhodou.

Životopis a motivační dopis posílejte na adresu: vera.burianova@centrum.cz

25.08.17 - Zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Tak už střiháte metr? A je to metr radosti nebo smutku? Ať už je to, jak chce, začátek školního roku se zkrátka a dobře blíží. Tady jsou základní informace spojené se zahájením školního roku 2017/2018.

Všichni žáci naší školy začínají v pondělí 4.9.2017 v 08:00 hodin v prostoru před školou, pokud bude příznivé počasí, jinak se přesuneme do budovy školy.

A aby byly informace úplné, dodáváme, že výuka potrvá v pondělí 4.9.2017 pouze jednu vyučovací hodinu, od úterý se bude učit podle rozvrhu, který žáci obdrží. Tento týden nebude ještě odpolední vyučování.

Školní družina je 4.9. v provozu jen do 12:00 hodin, následující den již v běžném provozu a to od 11:35 – 16:00 hodin. Rozmyslete si, jak Vaše děti budou chodit do školní družiny. Přihlášku dostanou hned 4.9. a je třeba ji nejpozději 6.9. přinést vyplněnou.

Mateřská škola zahajuje svůj provoz také 4. září 2017 a to od 6:30. Již od prvního dne je provoz MŠ neomezený, tedy od 6:30 do 16:00 hodin.

Školní jídelna začíná vařit od 28.8.2017 pro cizí strávníky. Vzpomeňte však na včasné zaplacení obědů pro Vaše děti na měsíc září, které je v hotovosti a platí se u vedoucí školní jídelny.

Desatero pro prvňáčky i rodiče

29.06.17 - Závěr školního roku

PODĚKOVÁNÍ:

Děkujeme všem, kteří přišli na „Letní slavnost“ 27.6.2017 na školní zahradu. Jsme přímo nadšeni z toho, že tu bylo tolik hostů. Rodiče s dětmi, babičky, dědečkové, přátelé naší školy známí i neznámí, přišel i pan starosta. A bylo úžasné pozorovat, jak se všichni výborně baví. Počasí nám přálo, vystoupení se náramně povedla, některá byla až dojemná. Při loučení páťáků se objevily i slzičky. Bylo co jíst a pít a ještě by se bývalo jedlo a pilo…

Všichni se snažili připravit slavnost co nejlépe, ale bez další pomoci bychom to sami nezvládli. A proto velké poděkování patří především zaměstnancům obce Dublovice, obci Příčovy za zapůjčení sestav, panu Svobodovi za elektroinstalaci, panu Hochmaulovi za ozvučení. Mnohokrát děkujeme.

Rádi bychom poděkovali za pomoc při vybudování nového doskočiště a ohniště na školní zahradě. Obci Dublovice, která nám nechala doskočiště vyhloubit při příležitosti výkopových prací právě na naší školní zahradě, dále panu Kršňákovi a panu Hájkovi, kteří dodali potřebný materiál i s povrchovou úpravou. Ti nám také na jaře nově natřeli náš stávající zahradní nábytek. Velký dík patří i těm, kteří na brigádu na školní zahradu přišli a pomohli. Byli to: Kršňákovi s Honzíkem a Luckou, paní Hegerová s Hynkem, paní Vitulová s Vítkem, paní Švecová s Matějem, pan Bareš se Zuzankou, pan Maceška s Péťou, paní Pínová, pan Rýdl, Tomáš Beneš a Matěj Fára, který nám dodal oblázky a kůru na záhonky.

SBĚRY:

Děkujeme vám všem, kteří jste se spolu s dětmi přičinili o velké množství sebraných druhotných surovin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

je v provozu do 14.7.2017
Od 17.7. do 1.9. 2017 je provoz přerušen. Provoz je také přerušen7.7.2017.

ŠKOLNÍ JÍDELNA:

provoz je přerušen od 24.7. do 25.8.2017 a opět se vaří od 28.8. 2017. Provoz je přerušen i 7.7.2017.

Začátek školního roku 2017/2018: 4. září 2017

Děkuji všem zaměstnancům naší školy za velmi kvalitní, náročnou a obětavou práci a přeji jim krásnou dovolenou.

I Vám všem přeji nádherné léto, hodně sluníčka a odpočinku. Dětem pak příjemné prázdniny a mnoho krásných zážitků.
Věra Burianová, ředitelka školy

23.06.17 - Stanování na školní zahradě

Ve středu 21. června žáci 3. a 5. ročníku přespali ve stanech na školní zahradě. Myslím, že akce se vydařila po všech stránkách. Měli jsme krásné počasí, užili jsme si prima odpoledne plné her a soutěží, opekli jsme si dobroty na ohni, zazpívali jsme si u nového ohniště písničky a pěkně se vyspali ve stanech. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem rodičům za pomoc při stavění stanů a také za všechny dobroty, které nám na tuto akci připravili. Moc nám chutnalo!

Markéta Sedláčková
Fotogalerie

21.06.17 - Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny při ZŠ a MŠ Dublovice bude od 24.7.2017 do 25.8.2017 přerušen.

Provoz bude opět zahájen 28.8.2017.

16.06.17 - Poděkování

Ve čtvrtek 15. června odpoledne jsme na naší školní zahradě opět vytvořili něco nového. Původně jsem myslela, že můj „záměr“ nevyjde, ale za vydatné pomoci ostatních se vše perfektně podařilo. Již delší dobu byl můj plán vytvořit nové doskočiště pro skok do písku a ohniště. Obojí se povedlo za pomoci Obce Dublovice, která nám nechala doskočiště vyhloubit při příležitosti výkopových prací právě na naší školní zahradě. Dále za pomoci pana Kršňáka a pana Hájka, kteří dodali potřebný materiál i s povrchovou úpravou. Kromě toho, že na zahradě vznikly tyto nové prvky, jsme také vypleli všechny stávající záhonky a pěkně je upravili. Proto velký dík patří i těm, kteří na brigádu ve čtvrtek přišli a pomohli. Byli to: Kršňákovi s Honzíkem a Luckou, paní Hegerová s Hynkem, paní Vitulová s Vítkem, paní Švecová s Matějem, pan Bareš se Zuzankou, pan Maceška s Péťou, paní Pínová, pan Rýdl, Tomáš Beneš a Matěj Fára, který nám dodal oblázky a kůru na záhonky.

Jak se nám práce dařila, se můžete podívat ve fotogalerii.

Ještě jednou všem moc díky.

15.06.17 - Upozornění pro rodiče a žáky – odhlášení obědů

Odhlášení obědů na 29.6. a 30.6.2017 z důvodu vyúčtování je možné pouze do 28.6.2017 do 7:00 hod.

Oběd na 30.6.2017 mají žáci ZŠ automaticky odhlášený.

12.06.17 - Premiéra hudební pohádky KRÁLOVSTVÍ VOD

Království vod

01.06.17 - Červen 2017

LISTOVÁNÍ: „Deník malého Poseroutky“ a „Dobrodružství Billa Madlafouska“

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ: vystoupení divadelního kroužku – hudební pohádka KRÁLOVSTVÍ VOD

27.6.– „Letní slavnost“ od 17:00 hodin na školní zahradě

PROGRAM:
  • - slavnostní vyřazení předškoláků – MŠ
  • - slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku ZŠ
  • - vystoupení našich úspěšných recitátorů a zpěváků
  • - ocenění nejúspěšnějších žáků naší školy
  • - listování
  • - divadlo – hudební pohádka KRÁLOVSTVÍ VOD
  • - diskotéka pro nejmenší – pan Hochmaul

Čeká Vás příjemné posezení, milá vystoupení, vzájemná setkání a samozřejmě i dobré jídlo a pití. Udělejte si hezké odpoledne a večer se svými blízkými a přijďte na oslavy přicházejícího léta na školní zahradu ZŠ a MŠ Dublovice. Těšíme se na vás.

Přejeme vám všem krásné léto, hodně sluníčka a modré oblohy, příjemně strávenou dovolenou či prázdniny. Prožijte léto, které bude podle vašich představ.

To vám přejí všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

29.05.17 - Pozvánka: listování a divadlo

V pátek 26. května proběhlo v Městské knihovně v Sedlčanech dvojité listování žáků Základní školy Dublovice. Diváci se podívali na Deník malého Poseroutky a Dobrodružství Billa Madlafouska. Překvapením pro herce byla účast spisovatele Davida Laňky, který napsal veselé a vtipné knihy o Billovi Madlafouskovi. Nešetřil chválou a ze zpracování knihy a z výkonů Hynka Hegera, Elišky Hegerové, Kláry Brunckové a Eriky Hochmaulové byl nadšený. Mladší herci měli velký úspěch s „Poseroutkou“ a Josef Stuchlík, Denisa Hlaváčková, Barbora Žižková, Anna Magdalena Kosová, Inka Potočová, Martina Hrbková, Matyáš Hrstka a Mikuláš Holeček byli báječní. Děti na těchto projektech pracovaly celý školní rok a diváci tak mohou zhlédnout konečný výsledek – tuto formu divadelního představení.

Oboje listování můžete ještě vidět v sobotu 3. června od 18. hodin v galerii Váchova špejcharu v Drážkově, kam všechny srdečně zveme.

Dublovická škola pro Vás ještě připravila další představení, tentokrát se jedná o hudební pohádku Království vod. Autorská pohádka je plná písniček, tance, pohádkových bytostí a radosti ze života. Těšíme se na Vás opět ve Váchově špejcharu, tentokrát ve dvoře, a to v pátek 9. června až od 21. hodin, protože vodníci a víly vylézají ze svých úkrytů až pozdě večer!


28.05.17 - Turnaj v T-ballu v Sedlčanech 24. a 25. 5. 2017

Ve středu 24. 5. a ve čtvrtek 25. 5. se naši žáci zúčastnili T-ballového turnaje v Sedlčanech. Hráli výborně! Získali jsme krásné 2. místo (2. a 3. ročník) a 3. místo (4. a 5. ročník).
Gratulujeme!

22.05.17 - DUBLOVICKÝ SLAVÍK

V pátek 19. 5. 2017 naše škola pořádala, jako každý rok, pěveckou soutěž v sólovém zpěvu DUBLOVICKÝ SLAVÍK. Účast malých zpěváčků byla letos rekordní, celkem 61 žáků 1. – 5. ročníků. Navštívili nás „slavíčci“ z těchto okolních škol: 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Propojení, ZŠ Nechvalice, ZŠ Jesenice a ZŠ Chlum.

Předsedkyní odborné poroty byla ředitelka ZUŠ Sedlčany paní Vlaďka Severová a mezi ostatní členy poroty zasedli letos poprvé zpěvačka Kristýna Peterková a hudebník Karel Mařík.

Děkujeme všem zpěváčkům, kteří byli opravdu šikovní a reprezentovali výborně své školy. Porota měla velice těžkou práci. Naši žáci se v soutěži skvěle umístili a všem blahopřejeme.

Také děkujeme rodičům i prarodičům, že se na soutěž přišli podívat a potěšili se tak krásným zpíváním a milým vystupováním našich dětí. Prožili jsme společně velice příjemné hudební dopoledne.

Výsledky

18.05.17 - Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2017

Rozhodnutí o přijetí do MŠ naleznete zde.

11.05.17 - Květen 2017

Děti z MŠ a žáci 1. – 3. ročníku ZŠ jezdí na plavecký výcvik do Příbrami.

LISTOVÁNÍ (vystoupení dětí):

02.05.17 - Škola v přírodě - Penzion METUJE

28.04.17 - Škola v přírodě

26.04.17 - Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 10. května 2017 v budově mateřské školy od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Podrobnosti naleznete zde.

25.04.17 - Vybíjená

Ve dnech 19. a 20. dubna 2017 pořádala 1. ZŠ Sedlčany 8. ročník oblastní vybíjené smíšených družstev. Zúčastnili se i žáci naší školy. Ve středu 19. 4. to byli 2. a 3. ročníky, kde jsme získali krásné 3. místo. Ve čtvrtek 20. 4. soutěžili 4. a 5. ročníky. Tentokrát se nám dařilo trochu méně a naši čtvrťáci společně s páťáky získali 5. místo. Fotografie z vybíjené si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k pěkným výkonům.

25.04.17 - Ukončení všech sběrů

Ukončení všech sběrů v tomto školním roce bude k 31. 5. 2017. Do konce května tedy můžete do školy nosit PET víčka, hliník, rostlinný olej, staré elektrozařízení, baterie, CD a DVD, pomerančovou a citrónovou kůru. Papír noste poslední 3 dny v květnu (29. – 31. 5.). Po tomto termínu již žádný z uvedených druhů v tomto školním roce sbírat nebudeme! Začneme opět ve školním roce 2017/2018. Bližší informace u p. uč. Markéty Sedláčkové.

13.04.17 - Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro rok 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete zde.

12.04.17 - Já nic, já muzikant

11.4. k nám zavítal Ivan Urbánek s velmi poučným a přitom hravým pořadem "Já nic, já muzikant".

Nešlo jen o pouhé předvádění hudebních nástrojů a zpívání písniček. Vystoupení udržovalo stále děti v napětí a nebylo vždy úplně jisté, co je a co není „divadlo“. O co tedy šlo..

Skladateli a dirigentovi v jedné osobě se nedostaví orchestr. Nástroje jsou na svých místech, muzikanti nikde….a to má zaznít zbrusu nová skladba „Karneval zvířat v lese“. Proto využíváme čas na seznámení se s vystavenými nástroji a společné zpívání. Pak zjistíme, že hudebníci nedorazí, děti je ale hravě nahradí. Zahrají brilantně jak na housle, flétnu, tak i na heligon, triangl, činel, dudy, ukulele, harmoniku či trubku… Uvědomují si a zkusí si v praxi plno věcí z hudebního života: na co jsou noty, jak se skládá hudba, jak se diriguje, jak se dělí nástroje, atd.

Všichni si zazpívali písničky: „Šel tudy, měl dudy“, „Komáři se ženili“, „Já jsem muzikant“a na závěr i „Holku modrookou“.

Dětem se tak dostalo do podvědomí velké množství informací o hudbě, aniž si to uvědomily.

Na všechna foto se můžete podívat v galerii.

07.04.17 - Zápis dětí do 1. ročníku 2017

06.04.17 - Duben 2017

Blíží se zápis dětí do 1. ročníku a my děkujeme všem rodičům, kteří se k nám se svými dětmi chystají.Škola je důležitou součástí života obce a těší nás, že si rodiče váží toho, že v obci škola je a využívají výhod, které nabízí. Přečtěte si, jak školu hodnotí naši páťáci.

Naše škola podle páťáků

Podle nás je naše škola hrozně dobrá, protože se všichni známe a máme se rádi. Také tu vyučují bezvadné učitelky. Blízko naší školy je hodně přírody, což ve městě není. Také tu máme za školou velkou zahradu a velkou tělocvičnu. Naše škola pořádá hodně akcí, na kterých se naši žáci představují. Každý rok jezdíme na školu v přírodě, pokaždé na jiné místo. Kdyby se chtěl někdo přijít podívat, může kdykoliv, aby věděl, jak to tu u nás funguje. Škoda, že nemáme 2. stupeň. Mohli bychom uskutečnit spoustu dalších projektů nebo na zahradě postavit různé nové věci, jako například: altánek, jezírko pro drobné živočichy a rostliny, klády na lezení a sezení, houpačka, záhonky pro pěstování zeleniny a další. Také bychom mohli pomoci udělat ze stodoly přírodovědnou učebnu nebo učebnu výtvarné výchovy. Bylo by dobré přesunout družinu do školy, abychom nemuseli přecházet venkem. Tento měsíc probíhají návštěvy předškoláků, kde se jim snažíme ukázat, jak to u nás ve škole chodí. Chtěli bychom, aby se tu cítili jako školáci dobře, líbilo se jim tu, a aby tu mohli uskutečnit další projekty a akce, které by naší školu zdokonalily.
Přijďte se podívat, jak se u nás ve škole učíme! Vaši páťáci

Krásné velikonoční svátky plné jarního sluníčka, hojnost zdraví, štěstí, pohody a lásky

Vám všem se srdce přejí všichni ze ZŠ a MŠ Dublovice

05.04.17 - Sedlčanská růže

30.3.2017 se v 1. ZŠ v Sedlčanech konalo oblastní kolo v recitaci ve 3 kategoriích.
Zúčastnili se i žáci naší školy, kteří postoupili ze školního kola.
Je třeba všechny pochválit za odvahu a recitaci krásných básniček.
U poroty nejlépe uspěla Lucie Kršňáková z 5. ročníku, která ve své kategorii obsadila 2. místo a Matěj Fára, také z 5. ročníku, si odnesl čestné uznání.
Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme oceněným.

Diplomy

Foto si můžete prohlédnout na: www.1zs-sedlcany.cz

04.04.17 - Vítání jara

A přišlo jaro….všechno se zazelenalo, ptáčkové krásně zpívají, sluníčko hřeje… Děti a paní učitelky z MŠ, někteří rodiče a prvňáčci 29.3.2017 společně přivítali jaro.

Stejně jako na podzim děti z první třídy s paní učitelkou připravily trasu s úkoly, schovaly poklad i sebe a čekaly, až vše děti z MŠ splní a najdou.

Pak všichni společně zpívali, říkali básničky a opékali buřty.

Nakonec spálili Smrtku, kterou si v mateřské škole vyrobili.

Snad se podařilo zimu vyhnat a předat vládu dalšímu ročnímu období, které všeprobouzí k novému životu. Radujte se a užívejte si všech krás jara.

20.03.17 - Růže pro Marii Š.

Naši žáci se ve čtvrtek 16.3. 2017 zúčastnili soutěžní přehlídky v mluveném slově v kategorii soubory. Soutěž probíhala v Městské knihovně v Sedlčanech. Naší žáci, i když byli téměř všichni nemocní, získali obě hlavní ceny.

Blahopřejeme:

Starší soubor (Hynek Heger, Eliška Hegerová, Erika Hochmaulová, Klára Bruncková) s listováním „Dobrodružství Billa Madlafouska“ získal hlavní cenu odborné poroty.

Mladší žáci (Josef Stuchlík, Denisa Hlaváčková, Inka Potočová, Barbora Žižková, Anna Magdalena Kosová, Martina Hrbková, Matyáš Hrstka a Mikuláš Holeček) s listováním „Deník malého Poseroutky“ získali cenu diváků.

Diplom

08.03.17 - Škola nanečisto

Od 14.3.2017 začínáme se Školou nanečisto.

V úterý 14.3., 21.3., 28.3. a 4.4. od 9:00 hodin do 9:45 hodin přijdou předškoláci k nám do školy na jednu vyučovací hodinu. Navštíví tak postupně všechny třídy ZŠ, od nejmladších prvňáčků po nejstarší žáky naší školy a budou zapojeni do vyučování.

Cílem těchto setkání je, aby se děti před zápisem do školy blíže seznámily s prostředím školy, s budoucími pedagogy a kamarády a vyzkoušely si, jaké to je být ŠKOLÁKEM.

Zveme i rodiče, přijďte se podívat, jak se Vaše dítě zapojuje do jednotlivých činností a jak se mu daří.

11.4. – Zápis do 1. ročníku od 14:00 hodin do 17:00 hodin v budově školy.

Těšíme se na vás!

Věra Burianová

08.03.17 - Škola v přírodě 2017

Škola v přírodě - Penzion METUJE
2.5.2017 – 5.5.2017

01.03.17 - Březen 2017

PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem rodičům a našim důchodcům, kteří přispěli do tomboly na Dětský maškarní karneval.

08.02.17 - Únor 2017

05.01.17 - Sběr papíru

Sběr papíru nyní probíhá v tomto a příštím týdnu, nejpozději do 16.1.2017.
Děkujeme.

04.01.17 - Leden 2017

Projekt pro předškoláky „Škola nanečisto“ bude přesunut až na měsíc březen, protože zápis k povinné školní docházce do 1.ročníku ZŠ se bude nově konat v měsíci dubnu 2017.

V novém roce ať se to na Vás jen valí: zdraví, štěstí, samý úspěch, bohatství, optimismus a žádný zádrhel.